تبلیغات
تولدی دوباره - گزارش تصویری لژیون آقای عباس خورسندی
به نام قدرت مطلق
امروز روز دوشنبه 94/9/16 راس ساعت 19 لژیون آقای خورسندی تشکیل
 گردید و با دستور جلسه وادی ششم  حکم عقل را در قالب فرمانده کاملا اجرا
                                  نماییم  شروع به کار نمود.
متن کامل وادی شش در ادامه مطلب.....
تهیه گزارش:مسافر سید مصطفی


متن کامل وادی شش در ادامه مطلب.....وادی ششم

Share

وادی یا راه ششم :

حکم عقل را در قالب فرمانده کاملاً اجرا نماییم .

عقل درتكامل مانند ماشین،تابع خود میباشد. درحالیكه روح با لطافت منحصر به خود با اراده عقل ، رهبری میشود .

دراین وادی به یكی از اساسی ترین و اصلی ترین مؤلفه های صور پنهان انسان یعنی عقل میرسیم . عقل یكی

 از مهمترینو سرنوشت سازترین مسائلی است كه آغاز و پایان مشخصی ندارد و ما بایستی در تمام سیر تكاملی

 خود به فرمان آن یعنی فرمان عقل برسیم .

واقعاً چقدر راه دشوار و صعب العبور و در عین حال شیرینی دارد تا به فرمان عقل نزدیك شویم .

 عقل كل مانند خورشیدی است كه به تمامی هستی و نیستی می تابد و ماو همه موجودات و انسانها بسان

 خانه هائی هستیم كه از یك روزنه ، نور وارد آن میشود . البته این روزنه بصورت خودكار عمل میكند بعبارتی

 هرچه ما بطرف ارزشها یا روشنیها حركت نمائیم این روزنه بزرگتر میشود . درنتیجه نور(عقل) بیشتری وارد خانه

 ما میشود و هرچه بطرف ضدارزشها یا تاریكی ها حركت نمائیم این روزنه تنگ تر میشود. عقل از موادی تشكیل شده 

كه ما هنوز ذره ای از آن را لمس نكرده ایم و عقل هرچه باشد از گوشت و پوست و استخوان نیست. برای همین 

موضوع است كه فناناپذیر است چون با مرگ از بین نمیرود . ممكن است گفته شود پس مغز چیست ؟ مغز جایگاه 

یا وسیله و یا بهتر است بگوئیم مترجمی است برای عقل . همانطوریكه زبان وسیله یا ابزاریست برای چشیدن.

عقل در كیهان یا كشور وجودی ما و یا جسم و روان ما درحكم یك فرمانروای عادل و بزرگ است كه نشان از قدرت 

مافوق دارد و یا به دیگر سخن فرَ ایزدی دارد .

اجرای كلیه فرامین این فرمانروای بزرگ(عقل) مارا به راه مستقیـم و رسیدن به هدف والای انسانـی و جایگاه تعیین

 شده هدایت مینماید تا به جائی برسیم كه بگوئیم شو ! بشود ! بعبارتی هرچه فرمان بدهیم همان اجرا میشود .

عقل با وجود اینكه یكی از صور پنهان انسان است ولی ما براحتی میتوانیم او را حس كنیم و صدای او را بشنویم . 

اگر بخواهیم همین الآن صدای عقل را بشنویم و در یك لحظه تصمیم بگیریم كه كــاری غیرمعقول و غیر منطقی 

انجام دهیـم( مثلاً : تصمیم بگیریم یك سیلی محكم به صورت خود بنوازیم ! ) بلافاصله یك ندای درونی به ما پاسخ

 میدهد : مگر خل شده ای دیوانه ؟ حالا حتماً میدانیم این صدای كیست؟ بله ، این صدای عقل است . ممكن است

 بلافاصله صدای دیگری در درون ما بگوید : برای خنده هم كه شده بزن . حتما میدانیم این صدای كیست ؟  بله .

 این هم صدای نفس امر كننده (نفس اماره ) است كه میخواهد ما را مورد تمسخر دیگران قرار بدهد تا بگوید تو هنوز

 یك آش و لاش بیشتر نیستی و زمانی كه ما تصمیم گرفتیم مواد مصرف نكنیم اگر در شرایطی قراربگیریم كه

 دسترسی به مواد سهل باشد در موقع مصرف یك ندا را میشنویم كه میگوید : كار را خراب نكن ! دوباره شروع نكن! 

خودت را دوباره بدبخت میكنی ! ارزش ندارد ! وصدای دیگری میگوید : فقط همین یك بار مصرف كن ! 

سرحال میآئی ! 

كیفت كوك میشه ! هیچكس نمی فهمد ! قول میدهم فقط همین یك بار باشد ! قول میدهم دیگر مصرف نكنم !

 و بلافاصله انواع و اقسام فیلم های هوس انگیز كه نشان دهندة تصویرهای ذهنی نشئگی است در ذهن ما به نمایش

 در میآید و میخواهد ما را به طرف مصرف مواد سوق دهد .

حتمـاً حالا دیـگر متوجـه میشویم كه اولـی ، صدای عقـل است و دومی ، صدای نفس امر كننده . اكنون متوجه

 شده ایم كه مشكل اساسی و قسمتی از نبرد درون همینجاست . چون در مقابل این فرمانروای عادل یك نیروی 

فوق العاده قوی و زیرك وجود دارد كه نمی گذارد ما به فرامین فرمانروا یا عقـل توجه نمائیم و اسـم این نیرو را حالا

 خوب میدانیم كه نفس امركننده است .

اكنون شهر وجودیِ درون و برون خود را تشبیه به یك سرزمین میكنیم و برای سلولهای جسم ، عقل ، نفس و سایر 

نیروها شخصیت هائی را خلق میكنیم تا موضوع روشن تر شود .

در این سرزمین همه نوع انسانی یافت میشود . اقوام وحشی ، انسانهای فاسد ، انسانهای صالح و پیشرفته . 

در این سرزمین شورائی وجود دارد كه بزرگان تمام اقوام درآن جمع شده اند . در این شورا كلیه خواسته های مردم 

و تصمیم هائی كه گرفته میشود به عرض حاكم فرمانروا میرسد و اگر فرمانروا آن را درست تشخیص داد فرمان صادر

 میكند كه به خواسته ها و تصمیمها عمل شود و بلافاصله دستورها انجام میشود . تا زمانیكه این شورا تصمیم های

 منطقی و عقلائی بگیرد مشكلی ایجاد نمیشود ولی وقتی شورا، در اثر فشار رؤسای قبایل وحشی ، فاسدها 

و منحرفین تصمیمهای غیرمنطقی بگیرد اوضاع تغییر میكند و فرمانروای بزرگ دستورات و فرامین را

 جهت اجرا صادر نمیكند .

در این مرحله روئسای قبایل وحشی كه دائماً دنبال غرایز حیوانی خود هستند با بعضی از سران فاسد خودكامه و

 خودخواه در صدد حیله و تزویر و خیانت برمیآیند و ریاست خود را به نفس امركننده میسپارند و سعی میكنند با 

انواع و اقسام 

حیله ها و وعده های فریبنده و نمایش فیلمهایِ هوس انگیز و تحریك كننده ( كاری كه توسط ذهن انسان انجام 

میشود و مرتب تصویر میسازد و مجسم میكند ) و هزاران دلائل واهی و دروغین بقیه را با خود هماهنگ نمایند 

و برعلیه فرمانروای لایق ، یك كودتای بی سروصدا را به انجام برسانند .

در این شرایط عملاً فرمانروا از قدرت كنار گذاشته میشود و در حاشیه قرار میگیرد و فقط گاهی دستوری میدهد 

ولی زمام امور در اختیار نفس امركننده قرار دارد . حالا دیگر بگرد تا بگردیم .كیف همه كوك و نان همه در روغن

 است و ساكنین این شهر عظیم غرق در سرمستی هستند و نمیدانند دارد چه آشی برایشان پخته میشود 

كه وجب كه چه عرض كنیم ده وجب بدبختی رویش سوار است و به آرامی و اندك اندك انهدام شروع میشود

 ویا این كشور تاسرحد نابودی پیش میرود و نابود میگردد تازمانیكه یكی دیگر از بزرگان شورا دست به اقدامی 

بزند و شروع كند به نكوهش و سرزنش سایر بزرگان و از سرعت انهدام كمی جلوگیـری كند كه البتـه نـام ایـن بـزرگ ، 

نفـسِ سرزنش كننده میباشد و قدرت را از نفس امركننده میگیرد و بزرگان دوباره دنبال فرمانروای بزرگ میروند و

 او را با شرط و شروطی به قدرت برمیگردانند و البته نه قدرت كامل و مطلق .

این داستان ادامه دارد و اوضاع كشور بهتر میشود . گاهی بزرگان به نعل میزنند و گاهی به میخ ، اوضاع قدری 

آشفته است یك روز خوب است و روز دیگر بد . تا یك روز بزرگی دیگر از این شورا بلند شود . نام این بزرگ 

نفسِ مطمئنه میباشد.اگر روزی نفسِ مطمئنه به قدرت برسـد آنروز،روز فرمانروائی مطلقِ فرمانروایِ عادلِ ، 

عقل خواهد بود و آنروز، روز فرمانِ عقل است.

حالا حكایت این فرمانروای بركنارشده و ریاست شورا، حكایت ماست . چون مواد مخدر با فرماندهیِ نفس امركننده ،

آنچنان اوضاع و احوال كشور جسم و جانِ ما را بهم ریخته كه به اینجا رسیده و درشرف انهدام كامل قرارگرفته ایم 

و اكنون باز برای بعضی از ما این انهدام ادامه دارد و هرزمان تصمیم می گیریم كه مواد مخدر را كنار بگذاریم 

بلافاصله توسط رئیسِ شورا كه جنابِ نفس امركننده میباشد دستور داده میشود و تمامی اراذل و اوباش و سربازان

 وحشیكه تشنه مواد مخدر میباشند به سـرتا سرِ كشور وجودیِ ما تاخـت وتـاز میكنند و تمامی شهر ما را به لرزه 

در میآورند و حتی با قلم و چكش به جان استخوانهایِ دست و پا می افتند تا اگر ذره ای مواد یا مرفین داخل مغز 

استخوان است آن را خارج نمایند و بلافاصله توسط نفسِ امركننده انواع و اقسام فیلمها و صحنه های مصرفِ مواد 

را در ذهن ما به نمایش میگذارد و میگوید كه اگر مصرف كنی ! فقط یك ذره ! تمامی مهاجمان دست از حملـه بر

میدارند و همــه چیز عادی و عالی میشود. با مصرف یكبار بلافاصله دركمال ظرافت نقشِ نفسِ اماره عوض میشود .

 تاحالا میگفت فقط یكبار . حالا دیگر میگوید تو نبایستی مصرف میكردی . حالا كه مصرف كردی فرقی نمیكند .

 آب كه ازسر گذشت چه یك نِی چه صد نِی . واقعاً این نفس چقدر زیركانه و چقدر با ظرافت عمل میكند

  و مكانیزم بسیار بسیار حساب شده ای داردكه درفكرنمیگنجد و برای مقابله با آن بایستی انسان خیلی خیلی قدر باشد

 وعقابِ سفید درونِ خود را بشناسد .

 


تهیه گزارش:مسافر سید مصطفی

  http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/                                                                                          
طبقه بندی: گزارش تصویری، 
برچسب ها: کنگره60 درمان اعتیاد،  

تاریخ : دوشنبه 16 آذر 1394 | 10:27 ب.ظ | نویسنده : مسافر سید مصطفی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • اسپید شاپ